Diensten

BOEKHOUDKANTOOR STIJN LEMMENS BVBA

Boekhouding

 

 

Op de eerste plaats staan wij natuurlijk in voor de volledige en deskundige verwerking van de boekhouding. Deze kan zowel enkelvoudig, dubbel als forfaitair zijn. Tussentijdse rapporteringen, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat en het opmaken van de jaarrekeningen die dienen neergelegd te worden bij de Nationale Bank van België zijn logischerwijze andere boekhoudwerkzaamheden waar de nodige zorg en aandacht aan wordt besteed.

Fiscaliteit

 

 

Fiscaliteit is zowel voor ondernemers als voor particulieren vaak een onbekend terrein. Wij trachten hier dan ook de nodige klaarheid in te brengen. Er wordt gezorgd voor een correcte toepassing van de fiscale wetgeving en het correct en tijdig vervullen van de fiscale verplichtingen.

  • BTW (maandelijkse of kwartaalaangiftes, listings, intracommunautaire aangiftes,...)
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • ...

Als ondernemer voelt u zich vaak belemmerd door een pak administratieve regels en een schijnbaar nimmer afnemende belastingdruk. Het wordt moeilijk om door het bos de bomen te zien. Hierdoor bent u al sneller geneigd om uw boekhouding uit te besteden want ondernemers weten als geen ander dat een goede boekhouding én goed fiscaal advies goud waard is. Van een erkend boekhouder-fiscalist wordt dan ook vaak meer verwacht dan louter bijstand bij het vervullen van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Als erkend boekhouder-fiscalist tracht ik eveneens dit erg diverse takenpakket te vervullen. Wij staan den ook garant voor de noodzakelijke kwaliteit. In een niet-limitatieve lijst willen wij dan ook graag de door ons geleverde diensten even beknopt bespreken :

 

 

 

 

 

 

Advies bij oprichting van een onderneming

 

 

Een beginnend ondernemer kan bij ons terecht voor advies bij :

  • de keuze van de juridsiche vorm (BVBA, NV,...)
  • de af te sluiten verzekeringen
  • het opstellen van het financieel plan
  • ...

 

Ook verlenen wij de nodige begeleiding bij de noodzakelijke registratie inzake sociale zekerheid en de inschrijving bij de verschillende administraties (BTW, Kruispuntbank der Ondernemingen,...)

Advies bij omvorming van een onderneming

 

 

De aanpassing van vennootschappen, eenmanszaken, vzw's,... (bv. wijzigiging van de maatschappelijlke zetel) is tevens een ingewikkeld administratief kluwen. Met juist en accuraat advies wordt het cliënteel hierbij bijgestaan.

Copyright @ All Rights Reserved